Fjällgåsen  Biologi
  
printable version


Hem

Fjällgåsen
   Biologi
   Population idag
   Hoten
   Fotogalleriet

Skyddsåtgärder

Ultralättmetoden

Organisationen

Projekt

Partners

Supportrar


Biologi


Fjällgås (Anser erythropus)
Foto: Christian Moullec

Fjällgåsen (Anser erythropus) är en mycket liten gås, den minsta i släktet Anser. En vuxen individ kommer upp i 53-68 cm (grågås 75-90 cm). Karakteristiskt för fjällgäss är en pannbläs som når över ögat, en tydlig gul ögonring samt en kort näbb. Fjällgåsen påminner mycket om en bläsgås (Anser albifrons).

Fjällgåsen häckar i fjällen (i björk- och videzonen) upp till 700 meters höjd över havet. Boet byggs vanligen på gräset vid småtjärnar mellan dvärgbjörkar och liknande, i regel ligger boet nära vatten. Äggläggningen sker i slutet av maj till början av juni. I början av juli kläcks upp till fem ungar efter en ruvningstid på 25 –29 dagar. Ungarna, som är flygkunniga efter 30-40 dagar, leds av båda föräldrarna. Familjen håller samman till följande vår.

Fjällgåsen är i huvudsak växtätare. Den äter gräs och örter som kan hittas i närheten av vattendrag, sjöar eller myrar. Fågelns naturliga fiender i Fennoskandien är rödräv (Vulpes vulpes), fjällräv (Alopex lagopus), kungsörn (Aquila chrysateos) och havsörn (Haliaeetus albicilla).

Fjällgäss är flyttfåglar. De kommer till sina häckningsområden senast i slutet av maj. I augusti-september lämnar de häckningsområdet. Största delen av fennoskandiska fåglar flyttar till sydöstra Europa via Ungern. Fjällgäss från västra Ryssland flyger via västra Sibirien till Svarta havet eller via Kazakstan till Kaspiska havet. Under de senaste decennierna har ett ökande antal fjällgäss observerats i övervintringsområdena i Tyskland och Nederländerna.

   Intern  Ordförteckning  Länkar  Download  Kontakt  Information om utgivaren