Fjällgåsen  Population idag
  
printable version


Hem

Fjällgåsen
   Biologi
   Population idag
   Hoten
   Fotogalleriet

Skyddsåtgärder

Ultralättmetoden

Organisationen

Projekt

Partners

Supportrar


Populationen idag


Några gäss letar efter mat
Foto: Christian Moullec

Fjällgås (Anser erythropus) har ett splittrat utbredningsområde på den Eurasiska tundran. För 50 år sedan uppskattades hela beståndet till mer än 100 000 fåglar. På 1990-talet minskade dock antalet snabbt till ca 25 000 individer. Idag är den fennoskandiska populationen nära utrotning. Från 1930-talet har populationen gått ned från 10 000 fåglar till färre än 150 individer. Idag finns det inte ens 30 häckande par.

En mycket snabb förminskning upptäcktes i Uleåborg-trakten i Finland. Området är en traditionell rastplats för fjällgäss, men 2003 observerades där endast 10 och 2004 bara 4 individer. De sista fjällgässen finns idag i Norge. Häckning i Sverige eller Finland skedde senast i mitten av 1990-talet, efter det förklarades fjällgåsen som utrotad i dessa två länder.

   Intern  Ordförteckning  Länkar  Download  Kontakt  Information om utgivaren