Fjällgåsen  Fotogalleriet
  
printable version


Hem

Fjällgåsen
   Biologi
   Population idag
   Hoten
   Fotogalleriet

Skyddsåtgärder

Ultralättmetoden

Organisationen

Projekt

Partners

Supportrar


Fotogalleriet

Fotografier från Christian Moullecs resa med fjällgås 1999. Christian Moullec ledde 30 unga fjällgäss från häckningsområdet i Sverige till övervintringsområdet i Xanten, Tyskland. Alla foton: Christian Moullec.  Intern  Ordförteckning  Länkar  Download  Kontakt  Information om utgivaren