Skyddsåtgärder  Minskad jakt
  
printable version


Hem

Fjällgåsen

Skyddsåtgärder
   Minskad jakt
   Introduktionsprojekt

Ultralättmetoden

Organisationen

Projekt

Partners

Supportrar


Minskad jakt


Migrerande fjällgäss
Foto: Christian Moullec

Med syfte att minska jakttrycket, har en internationell forskargrupp tillsammans med regeringar i berörda länder vidtagit åtgärder för att skydda fjällgåsen.

Sedan 1997 har ett antal länder längs flyttvägen bedrivit en intensiv kampanj med syfte att öka medvetenheten och kunskapen om jakt- och skyddsfrågor. Kampanjen innehåller bland annat exempel på hur man kan se skillnaden mellan fjällgås och bläsgås. Andra mål är att förbjuda jakt på de rastplatser som är ytterst viktiga för fjällgåsen. Men det finns starka misstankar att kampanjen inte kommer att lyckas. Så länge jakten på bläsgås är tillåtet, är åtgärderna att skydda fjällgåsen ineffektiva.

På grund av den ekonomiska och politiska situationen i Östra Europa och Asien är det mycket sannolikt att den fennoskandiska fjällgåspopulationen blir utrotad innan ett förbud på jakt realiseras.

   Intern  Ordförteckning  Länkar  Download  Kontakt  Information om utgivaren