Projekt  Verksamhet 2004
  
printable version


Hem

Fjällgåsen

Skyddsåtgärder

Ultralättmetoden

Organisationen

Projekt
   Genomförande
   Förprojekt 2002
   Träningsläger 2003
   Verksamhet 2004
   Verksamhet 2005
   Verksamhet 2006

Partners

Supportrar


Verksamhet 2004

Konferens: 2004 (Goose 2004)

5-10 mars 2004
Johan Mooij och Wolfgang Scholze (OF) deltog i den 8-e konferensen av den internationella fjällgåsgruppen av Wetlands International.

 

Planeringsmötet på Gülper Sjö

26-28 mars 2004
I slutet av mars 2004 hade vi ett planeringsmöte vid Gülper Sjö i närheten av Brandenburg. Platsen för mötet var ett bra val, eftersom värden för mötet i Gülper Sjö var Potsdam Universitets Ekologiska Station, väl känd för sin forskning på flyttfåglar.

 

Konferens: Sjöfåglar i världen

3-8 april 2004
Johan Mooij och Wolfgang Scholze deltog i konferensen "Waterbirds around the World" (Världens vattenfåglar) i Edinburgh. Konferensen organiserades av Wetlands International. Tyska Miljöministeriet (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) stödde vår deltagande.

 

”Zug ohne Wiederkehr” (”Migration utan återvändo”)


Kustfåglar på strandremsan: cirka 50 miljarder fåglar migrerar årligen tusentals kilometer
Foto: J. KAM

19 april 2004
Tysk tidskrift Der Spiegel publicerade den 19 april 2004 en artikel om hot mot flyttfåglar. Citering: ”Världens vattenfåglar är akut hotade. Med ultralätta flygplan, forskning och med hjälp av satelliter, försöker forskare nu rädda denna utrotningshotade fågelarten.” Läs hela artikeln (på tyska).

 

Träning för piloter och lag - våren 2004


Georg Spieth, flygkapten på Lufthansa

Under årets första flygläger i Eutingen kunde piloterna förfina sina flygkunskaper med Dragonfly. Piloterna tränade start- och landningprocedurena, själva flygningen samt nödsituationer. I april deltog piloterna i ett 2-dagars seminarium under ledning av Georg Spieth, som arbetar som Airbus 300 utbildningsansvarig på Lufthansa. Seminariet lärde alla mycket om flygsäkerheten.

 

Träningslägret sommaren 2004


Ett ultralätt flygplan med pontoner

Sommaren 2004 genomfördes ett sjöflygläger. De ultralätta flygplanen var utrustade med aluminiumpontoner. OF hade fått ett tillstånd från luftfartsmyndigheterna samt från Lautsitz Gruvadministrationen att flyga i Kleinkoschen/Senftenberg. Tio piloter fick sin flygträning under handledning av de mycket erfarna instruktörerna Hans Schaller och Hans Schäfer.

I augusti 2004 gjorde en grupp piloter och medhjälpare en resa till Sverige. Syftet var att kontrollera den tänkta flygrutten. Resan tog gruppen hela vägen längs Sveriges östra kust till Lappland. Till slut nådde gruppen de tänkta häckplatserna. Under resan lärde alla piloter mycket om flygning med pontoner under de faktiska omständigheterna.

Eftersom Östersjön ofta har stark vind och stora vågor bestämde projektet att landningar på Östersjön ska undvikas. Insjöar är ett bättre alternativ. Från luften ger långa distanser över skogsområden, älvar och sjöar ett mycket imponerande intryck. Navigationen har blivit enklare och tryggare med hjälp av GPS systemet som kontinuerligt visar var flygplanet befinner sig.

 

Naturvårdsverket ger grönt ljus till projektet

För att kunna genomföra projekt behövs det tillstånd från alla berörda ländernas miljömyndigheter. I maj 2004 gav Naturvårdsverket (NV) sitt tillstånd. Enligt tillståndets villkor kunde projektet flyga med fjällgäss över svenskt territorium. Naturvårdsverkets tillstånd var ett viktigt steg framåt. Diskussioner, utbyte av information och engagemang från alla deltagare hade äntligen resulterat i en framgång. Tillstånd från finska myndigheterna saknades dock fortfarande.

 

LIFE - ansökan

Enligt EU: s LIFE Starter reglerna ska OF förbereda projektet och lämna in en LIFE Nature ansökan tillsammans med sina nordiska samarbetspartners. Det fattades ett beslut att inte lämna in ansökan 2003, eftersom myndigheterna i de Nordiska länderna inte kunde hålla tidsschemat. 2004 skrev OF och de finska samarbetspartners en ny ansökan. Tyvärr kunde inte det finska Miljöministeriet ge ett officiellt bekräftelsebrev att de stödjer projektet. Ansökan var då ofullständig och fick som väntat avslag.

 

Förberedelser att bygga en fjällgåsgård

Ett villkor för utplantering är att det finns tillräckligt många fjällgäss med en acceptabel genetisk sammansättning. Idag finns det bara en fjällgåsgård och den drivs av vår finska samarbetspartner (Fjällgåsens Vänner rf.) i Hämeenkoski, Finland. Gården har kapacitet att ”föda upp” ett bra antal unga fåglar varje år, men den långa finska vintern med låga temperaturer ställer höga krav på den tekniska utrustningen och personalen. Om gården i Hämeenkoski skulle drabbas av t.ex. en sjukdom, skulle hela utplanteringsprojektet vara i fara. Vårt framtida projekt kommer att kräva många fjällgäss och därför ska uppfödningen intensifieras.

I Tyskland och några grannländer behåller man fjällgäss i djurparker, reservat eller hos privata uppfödare. OF har fått information från uppfödare och vill i fortsättningen få fram noggrant fakta om fåglarnas genetiska sammansättning för att säkerställa att bara de fåglarna som har en otvivelaktig genetisk sammansättning används i utplantering. På många fågelgårdar har fjällgäss inte varit separerade från andra gåsarter, och då kan man inte utesluta att några fjällgåsindivider kan faktiskt vara hybrider. Idag finns det dock bara bristfälliga fakta om situationen.

OF planerar att bygga en fjällgåsgård i Tyskland där övervintringsförhållandena är mer gynnsamma. Med två gårdar kan man ha genetiskt acceptabla fåglar på fler än bara ett ställe. Våra partners, Tierpark Cottbus (Cottbus Zoologiska Park), och Fjällgåsens Vänner rf. stödjer dessa planer. För att förverkliga planerna söker vi kontakt med alla intresserade som kan bidra i form av byggnader, ekonomiskt eller på något annat sätt.

   Intern  Ordförteckning  Länkar  Download  Kontakt  Information om utgivaren