Supportrar  Huvudsponsorer
  
printable version


Hem

Fjällgåsen

Skyddsåtgärder

Ultralättmetoden

Organisationen

Projekt

Partners

Supportrar
   Huvudsponsorer
   Supportrar


Huvudsponsorer

Allianz Miljöstiftelse

Allianz Umweltstiftung (Allianz Miljöstiftelse) stödjer projektet med ca 500 000 euro och är en mycket kunnig och aktiv samarbetspartner.

 

Europeiska Unionen

LIFE-programmet är ett EU program för naturvårdsinsatser. LIFE Nature stöder projekt vars syfte är att bevara eller återställa mångfalden i naturen.

2002 introducerades så kallade Starter-projekt i LIFE-programmet. Syftet med detta var att ge stöd till potentiella projekt så att de kan förbereda en Life-ansökan i god tid. OF ansökte medel för projektet ”Sichere Zugwege für die Zwerggans – Vorbereitungsprojekt” (Säkra flyttvägar för fjällgåsen – förberedelseprojekt). På hösten 2002 beviljade EU projektet (LIFE2002NAT/ST/D/05) ekonomiska medel. Även WWF Finlands fjällgåsprojekt beviljades ekonomiskt stöd (LIFE2002NAT/ST/FIN/24).

Life Starter förpliktigar organisationen att lämna in en fullständig LIFE-ansökan. OF och våra finska samarbetspartners förberedde en ansökan 2003. Kort innan ansökningstiden gick ut, kunde vår svenska samarbetspartner inte ge sitt officiella stöd för projektet. I samarbete med våra samarbetspartners i Finland och efter ett antal diskussioner med EU, förlängdes ansökningstiden med ett år. Idag arbetar vi med att skriva en ny ansökan.

   Intern  Ordförteckning  Länkar  Download  Kontakt  Information om utgivaren