Organisationen  Styrelsen
  
printable version


Hem

Fjällgåsen

Skyddsåtgärder

Ultralättmetoden

Organisationen
   Styrelsen
   Medlemmar
   Du kan bidra!

Projekt

Partners

Supportrar


Styrelsen av Operation Fjällgås

The board consists of the following members:

 

Ordförande

Dr. Johan Mooij

mooij(at)zwerggans.de

Viceordförande

Dr. Wolfgang Scholze

scholze(at)zwerggans.de

Ekonomi

Peter Kredatus


PR och sekreterare

Dr. Thomas Kamp

kamp(at)zwerggans.de

Projekt manager

Dr. Axel Paulsch

paulsch(at)zwerggans.de

Vetenskaplig råd

Prof. Dr. Michael Wink

wink(at)zwerggans.de

 

   Intern  Ordförteckning  Länkar  Download  Kontakt  Information om utgivaren