Aktion Zwerggans e.V.      Operation Lesser White-Front      Operation Fjällgås     
 Skyddsåtgärder


Skyddsåtgärder

Redan i början av 1990-talet finansierade Europeiska Unionen utvecklandet av en internationell handlingsplan för fjällgåsen (s.k. International Action Plan). Wetlands International bildade en expertgrupp som skulle koordinera skyddsåtgärderna.

Tyvärr visade sig dessa åtgärder vara otillräckliga. Idag är jakt den största orsaken för att antalet fjällgäss minskar. För jägare är det mycket svårt att särskilja fjällgås från sin nära släkting bläsgås.

 URL    http://www.zwerggans.de
eMail   info@zwerggans.de
last update:
© 2001-2007 Aktion Zwerggans e.V.
    Kirchhalde 13
    D-71083 Herrenberg